Sinetti

Tulostettava sivu

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne edustavat lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita seuroja ja ovat aktiivisia, kehityshaluisia seuroja.   

Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä sinettiseuroille määritetyt kaikille lajeille yhteiset kriteerit. Kriteereissä määritellään lasten ja nuorten toimintaan liittyviä asioita, jotka seuralla pitää olla kunnossa, jotta tunnuksen saa.  Sinettiseuran lasten ja nuorten toimintaa kuvaavia asioita ovat ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Tietoa Sinettiseuroista löytyy täältä.

Sinettikriteereistä muodostuu hyvän seuratoiminnan elementit. Kriteeristö tukee lasten ja nuorten kehittymistä ja se antaa seuralle eväitä edistää jokaisen nuoren kasvua urheilijana ja liikkujana.  Sinettikriteereiden kautta halutaan varmistaa, että seuran tarjoama toiminta on lasten ja nuorten kehitystason mukaista toimintaa, toimintaa toteuttavat osaavat ja koulutetut ohjaajat ja esim. harjoittelemista ja kilpailemista on linjattu seurassa.

Osaavat ohjaajat ja valmentajat takaavat sen, että seurassa huomioidaan yksilöllisyys ja pystytään tarvittaessa eriyttämään harjoituksia. Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan ohella sinettiseurassa on mm. toimiva organisaatio, viestintä ja tiedotus hyvin hoidettua ja hyvä ilmapiiri.

Rasti-Nokian toimintaa ohjaavia arvoja:

1. Jokainen voi harrastaa omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Seurat tarjoavat jäsenilleen monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan ja harrastaa suunnistusta. Unelma hyvästä suunnistuksesta linjaa toimintaa. Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Terveellisten elämäntapojen tukeminen

Lapsille ja nuorille opetetaan terveellisiä elämäntapoja. Tavoitteena on, että viimeistään murrosiästä alkaen he ovat sisäistäneet terveellisten elämäntapojen ja henkilökohtaisen elämänhallinnan merkityksen.

Aikuiset ovat esimerkkinä nuorille myös terveellisiin elämäntapoihin liittyvissä asioissa. Kiellettyjen aineiden, huumausaineiden, tupakanpolton ja nuuskankäytön suhteen Rasti-Nokia noudattaa nollalinjaa.

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhdessä myönteisesti toimien suunnistajat luovat hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

3. Muiden harrastajien ja luonnon huomioiminen

Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen. Suunnistaja väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suunnistaja edistää kestävää kehitystä, toimii ympäristökasvattajana ja lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä.

4. Kaikki saavat osallistua ja kaikkia kannustetaan

Seuraan on helppo liittyä ja toimintaan voi jokainen jäsen osallistua omien tarpeiden ja resurssien puitteissa. Seurassa on kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa jäsenet viihtyvät.

5. Tehdään yhdessä ja tuetaan toisiamme

Seurassa on voimakas yhdessätekemisen kulttuuri ja talkoohenki. Autetaan apua tarvitsevaa.