Jäsenille

Tulostettava sivu

Jäseneksi seuraan

Rasti-Nokian jäsenenä sinulla on käytössäsi lukuisat seuran jäsenedut. Liittyminen seuraan tapahtuu myClub jäsenrekisterin kautta. Rekisteröitymisen yhteydessä muodostuu lasku, joka lähetetään sähköpostiisi.

 

Tästä linkistä voit ilmoittautua suunnistuskouluun  (VAIN UUDET JÄSENET). https://rastinokia.myclub.fi/flow/events/774098 (HUOM sisältää jäsenmaksun)

Tästä linkistä voit ilmoittautua aikuisten suunnistuskouluun.  https://rastinokia.myclub.fi/flow/events/520161

Tästä linkistä voit ilmoittautua jäseneksi. https://rastinokia.myclub.fi/flow/events/774014

Tästä linkistä voit ilmoittautua kannatusjäseneksi. https://rastinokia.myclub.fi/flow/events/774075

 

Jäsenmaksut vuodelle 2018

 • Henkilöjäsen 40 €
 • Kannatusjäsen 20 € (henkilö tai yhteisö, muut jäsenedut paitsi edustusoikeus ja äänioikeus).

Jäsenedut:

 • Kilpailumaksut ja matkatuet
 • Seuramajan ja saunan vuokraus jäsenhintaan
 • Osallistuminen leireille omavastuuosuutta vastaan
 • Seuran omistaman kaluston vuokraus esim. perhejuhliin
 • Seuran yhteiset kilpailumatkat kotimaassa ja ulkomaille.

Suunnistuskoulu

 • Kausimaksu 50 €

Kausimaksu sisältää:

 • Seuran jäsenmaksun ja jäsenedut
 • Suunnistuskoulun harjoitukset kesäkaudella
 • Seuran paita kaudeksi käyttöön
 • Oikeus osallistua Nokirastit kuntosuunnistustapahtumaan ilmaiseksi seurapaita yllään
 • Saliharjoitukset talvikaudella (salivuorot ja kuntosali)
 • Yhteislenkit ja vaellukset
 • Testijuoksut

 

 

REKISTERISELOSTE

 • Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 • Laatimispäivä: 23.2.2017

1. Rekisterin pitäjä

 • Rasti-Nokia ry

 • 1109623-9

 • Vahverokatu 8, 37130 Nokia

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi

 • Rasti-Nokian myClub-jäsenhallinta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan seuraavien palvelujen toteuttamiseen: jäsenhallinta, laskujen ja maksujen hallinta, ilmoittautumisten hallinta, tiedotteiden hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, läsnäoloseuranta, käyttäjätunnistus ja toiminnan tilastointi.

Tietoja säilytetään myClub-asiakassuhteen jatkumisen ajan. myClub-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä.

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Syntymäaika

 • Sukupuoli

 • Yhteystiedot

 • Tiedot rekisteröidyn myClub-palvelukäytön asetuksista

 • Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyviä tietoja

 • Tiedot tapahtumiin osallistumisesta

 • Tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista

 • Rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

myClub-palvelun (www.myclub.fi) rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen.

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organisaatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Tällaisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja, valmentajan ja apuvalmentajan käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjestelmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten (myClub-palveluntarjoaja)

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkastaa omat tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkistaa omat tietonsa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.