RaN Junnujen pelisäännöt

Kaikki RaN Junnut ryhmät ja ohjaajat sopivat kauden alussa yhteisistä pelisäännöistä. Myös lasten ja nuorten vanhemmat sopivat pelisäännöistä ohjaajien kanssa. 

Pelisääntöjen tarkoituksena on edistää ryhmähenkeä, turvallisuutta ja positiivista ilmapiiriä. Harjoitusten onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Näin luomme kaikille parhaat mahdollisuudet kehittyä mielekkään harrastuksen parissa ja kaikki viihtyvät.

PELISÄÄNNÖT:

  1. Saavumme harjoituksiin ajoissa
  2. Emme pilaa harjoitusta omalla toiminnallamme ja kunnioittamme harjoituksissa toisiamme. Pyydän, saan ja annan apua tarvittaessa.
  3. Harjoituspaikkamme on luonnossa, missä tulee käyttäytyä asiaan kuuluvasti: emme roskaa, emme turmele luontoa, emmekä riko luonnonrauhaa
  4. Kilpailuissa edustamme Rasti-Nokiaa ja käytämme seuran edustusasua ja käyttäydymme asianmukaisesti
  5. Kiitämme ja kannustamme toiminnassa mukanaolevia sekä edellytämme siistiä kielenkäyttöä ja urheilullista käytöstä kaikilta.

Erimielisyydet

Jos pelisääntöjen noudattamisessa syntyy erimielisyyttä, jota ei voida ratkaista ryhmän sisällä menetellään seuraavasti:

  • Lasten ja nuorten toiminnasta vastaavat osallistuvat keskusteluun ja pyrkivät löytämään sovun
  • Seuraavaksi nuoriso- ja valmennustoimikunta yhdessä osallistuvat keskusteluun
  • Viimeisenä keinona asiaa viedään johtokuntaan käsiteltäväksi, joka ratkaisee asian parhaaksi katsomallaan tavalla.

Leireille ja kisamatkoille laaditaan omat pelisäännöt tarpeen mukaan.