Ratamestarien lausunto

Sarjat H/D13-80

Kilpailumaastoa hallitsee lähes 70 metrin korkeuteen Pyhäjärvestä kohoava Naulonvuori, joka ympäristöineen tarjoaa monipuolisia suunnistushaasteita aluemestaruuskilpailun suunnistajille. Kilpailualue on kokonaisuudessaan talousmetsää, jossa kulkukelpoisuus ja näkyvyys vaihtelevat nopeakulkuisista

kalliopäällystöistä Keski-Eurooppaa muistuttaviin ojanotkoihin. Ratojen loppuosuuksilla jalan alle saa urbaanimpaakin alustaa reitinvalinnoista riippuen.

Maasto- ja kasvillisuustyyppien rajut muutokset yhdistettynä suurehkoihin korkeuseroihin pakottavat suorituksen rytmitykseen, eikä keskittymisen herpaantumiselle ole varaa edes helpolta tuntuvilla osuuksilla.

Noususummat kasvavat pisimmillä radoilla Korpilahden SM-keskimatkan tyyliin yli sataan metriin. Ikäsarjoille on pyritty tarjoamaan suunnistushaasteita hyväkulkuisimmissa maastonosissa kuitenkin suurimpia nousuja välttäen.

Alun perin kevättä varten tehtyä karttaa on korjailtu läpi kesän, jotta kartta vastaisi mahdollisimman hyvin syyskuun tilannetta varsinkin astetta rehevämmän kasvillisuuden osalta. Osassa maastoa risteilee paljon

polkuja, joista kaikkia ei ole merkitty karttaan luettavuuden säilyttämiseksi. Nokialle tyypilliseen tapaan erikokoisia kiviä on maastossa paljon ja vain ympäristöstään erottuvimmat kivet on merkitty karttaan. Maapohja on paikoin kivikkoista.

Lopuksi vielä muistutus koodien tarkistamisesta – rasteja on paikoin erittäin lähekkäin. Kilpailualueen suppeuden takia pidemmät radat risteävät useaan kertaan, joten tarkkuutta rastien kiertojärjestykseen!

Sarjat H/D8RR-12

Nuorimpien sarjojen radat kulkevat asutuksen lähimaastossa. Alueella on paljon eritasoisia suunnistusta helpottavia kulku-uria: polkuja, kärryteitä, liikuntaväyliä, katuja. Metsä on eri vaiheissa olevaa talousmetsää. Peltoja tai avohakkuita tällä alueella ei ole, luonnontilassa olevia niittyjä on. Maastopohja on paikoin kivikkoinen, myös poluilla, ja paikoin kasvillisuuden rehevyys saattaa hidastaa etenemistä. Pääosin

metsä on kuitenkin melko hyväkulkuista. Korkeuserot alueella ovat pienet.

Radat kulkevat hyvinkin lähellä talojen pihamaita, joille meno on luonnollisesti kielletty.

Kilpailualue rajoittuu valtatie 12:een, joka on myös kiellettyä aluetta.

RR- ja TR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla ja karttaan punaisella viivalla. Osa kiellettyjen alueiden rajoista on merkitty maastoon STOP-nauhalla.

Kilpailuonnea toivottavat

  • Mikko Vainio, ratamestariryhmän johtaja
  • Eemil Koskinen, aikuisten ratamestari ja kartoittaja
  • Jarmo Leppänen, lasten sarjojen ratamestari